دست دلتان را به هر کس ندهید!!!

ما برای رسیدن به آن‌جایی که باید، به آنجایی که ندیده‌ایم و فقط شنیده‌ایم، راهنما می‌خواهیم. اگه قرار باشد که در خط اسلام ناب حرکت کنیم، در خط انقلاب اسلامی، باید دل‌مان را به کسی بدهیم که خود، این راه را رفته باشد و چه کسی بهتر از پیر خمین، حضرت امام رحمت الله علیه؛ کسی که دنیا را گرفت، ولی دنیا چشمش را نگرفت.

پشت نیسانی نوشته بود: «بیمه امام رضا (علیه السلام)» یعنی سپردیمش به آقا...

خودتان را خوب نگاه کنید! ببیند در زندگی، خودتان را به که سپرده‌اید؟ درزندگی دستتان در دست کیست؟ کودکان را دیده‌اید؟ یک لحظه که در خیابان شلوغ، دستشان از دست پدرشان جدا می‌شود، نگران می‌شوند. دوست دارند، مدام دستشان در دست پدرشان بماند، کسی که در زندگی به او اعتماد کامل دارند...

شما خودتان را بیمه چه کسی کردید؟ دلتان را به چه کسی سپرده‌اید؟ دست دلتان را به دست چه کسی دادید؟

درنگ بس است بسم‌الله ...

/ 0 نظر / 19 بازدید