بیت المال!!!

به بهانه اسراف نشدن و ثواب بردن تا ذره آخر سفره و ظرف غذا را مثل مرغ نک می زدند و دانه چینی می کردند. تا اینجایش قابل تحمل بود. اما بعضی ظروف را می لیسیدند،‌ زبان می زدند. بعضی از دوستان به آنها می گفتند: کاسه بیت المال است نخورید لطفاًَ.

/ 0 نظر / 9 بازدید