شهید هادی مختاری دلیر

با حالت قهر و ناراحتى بهش گفتم:تا کى باید چشم به راهت باشم؟ نمى تونى بفهمى من چى مى کشم..؟

گفت:این بار که برگردم، نمیرم، تو هم چشم به راه نباش...

پیکرش که تشییع شد، نه رفت و نه مرا چشم به راه گذاشت.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید