یا علی لأاقل می خواهم قرآن بخوانم

یکی از فضلاء کوفه، پسری داشت که کند ذهن بود، هرچه پدر تلاش کرد تا او تحصیل کند، خودش هم می کوشید، اما به جائی نرسید، روزی پسر به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و به حضرت متوسل شد و گفت: ای مولای من، لاأقل می خواهم قرآن را بدانم و آن را قرائت کنم.

شبی در خواب دید که مشغول خواندن قرآن است ولی درست نمی تواند بخواند، ناگاه امیرالمؤمنین علیه السلام نزد او آمد و در گوش او این آیه را خواند (قل یحییها الذی أنشأها أول مرة و هو بکل خلق علیم)

وقتی بیدار شد دید، تمام قرآن را در حفظ داشت.

/ 0 نظر / 10 بازدید