خوش به حال خادم الشهداء

اثر هم‌نشینی معجزه می‌کند.

هم‌سفر خوب می‌تواند انسان را در یک سفر عوض کند.

چه هم‌نشین و هم‌سفری بهتر از شهدا؟

خادم شهید باید بشود مثل خود شهید!

همه باید او را به نام شهید بشناسند.

می‌خواست خادم امام بشود. فرمود: ما انت من رجالی! تو آدم ما نیستی.

در ایام راهیان نور، معمولا یادمان‌ها را خادم‌های بسیجی شهدا می‌گردونن. تجربه خادمی برای شهدا شیرین است.

/ 0 نظر / 19 بازدید