همه چیزمو بردن!!!

چفیه یه بسیجی که گم می شد...داد میزد:
آی ... حوله، لحاف، زیرانداز، روانداز، دستمال، ماسک، کلاه، کمر بند، شال، جانماز، سایه بون، جانونی...
همه چیزمو بردن!!!!!!!

شادی ارواح طیبه شهدایی که از این دنیا جز پلاک و چفیه ای نداشتند....و آنها را هم گذاشتند و رفتند ...
صلوات

/ 0 نظر / 20 بازدید