لب تشنه

قمقمه اش هنوز آب داشت،نمی خورد.از سرکانال تا تهش هی میرفت ومیومد.لبای بچه ها رو باآب قمقمه اش ترمیکرد.ریگ گذاشته بود تو دهنش که خشک نشه و بهم نچسبه...(بیاد بچه هاییکه تشنه شهید شدن)

/ 0 نظر / 6 بازدید