شهید خرازی

سخنان شهید آوینی در باره شهید حسین خرازی:"او را از آستین خالی دست راستش بشناس...جوانی خوش رو، مهربان و صمیمی. با اندامی نسبتا لاغر و سخت متواضع.
افسوس که چشم ظاهربین راهی به سوی باطن اشیا ندارد، اگر نه سجده ی ملائک را در برابر عظمت او می دیدی و آن آیه ی مبارکه را دیگر بار میشنیدی: (( انی اعلم مالا تعلمون))
آخرین بار که حاج حسین را دیدم در عملیات کربلای پنج بود. در شرق ابوالخصیب.
وقتی از این کانال ها که سنگرهای دشمن را به یکدیگرپیوند می داده است بگذری،به فرمانده خواهی رسید، به علمدار...او را از آستین خالی دست راستش خواهی شناخت. چه می گویم؟ چهره ی ریز نقش و خنده های دلنشینش نشانه ی بهتری است.
مواظب باش!!!آن همه متواضع است که او ر ا در میان همراهانش گم می کنی.
اگر کسی او را نمی شناخت هرگز باور نمیکرد که با فرمانده ی لشگر مقدس امام حسین (ع) روبه روست.ما اهل دنیا از فرماندهان لشگر همان تصوری را داریم که در فیلم های سینمایی دیده ایم. اما فرمانده های سپاه اسلام امروز همه ی آن معیارها را در هم ریخته اند"

/ 0 نظر / 6 بازدید