حاج احمد متوسلیان

سلام سردار!

من جوانی هستم که با دفاع مقدس بزرگ شدم یعنی با قطره قطره خون تک تک شهداء. خیلی دوست داشتم لا اقل از تو که یکی ازبزرگترین سرداران دفاع مقدسی، در استانی که درآن متولدشدی یادی میشد. استان یزد!!

سردار برگرد، ایران اسلامی هنوز به امثال تو نیازمند است، و من جوان از نبود تو درکشور، آزرده و از اینکه در دست خفاشان شب گرفتاری دلتنگم. ایکاش برگردی و راه و رسم جوانمردی و دفاع از ولایت را تو به ما آموزش دهی. ایکاش برگردی و سیلی محکمی به گوش نامردان بنوازی و به آنان یادآور شوی که در همه حال پشتیبان ولایت،تو و امثال تو بودند.سردار برگرد، من و سایر جوانان منتظرت می مانیم... برگرد سردار!

 

 سردار 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید