الهی

الهی، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده!
الهی، راز دل نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهی، «یا من یعفو عن الکثیر و یعطی الکثیر بالقلیل»، از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده!  
الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است، و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهی، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای.
الهی، از پای تا فرقم، در نور تو غرقم.«یا نور السموات والارض، انعمت فزد!»
الهی، شان این کلمه کوچک که به این علو و عظمت است، پس«یا علی یا عظیم»، شان متکلم این همه کلمات شگفت لا تتناهی چون خواهد بود؟


/ 0 نظر / 8 بازدید