کربلا رفتنمون رو مدیون شهداییم

آخرین بار رفتنش گفت« مادر ،دلم بدجوری هوای کربلا رو کرده»

گفتم«من که حریف تو نمیشم ، ولی اینو بدون.من چشام اب نمیخوره تو بری کربلا رو ببینی.کربلا رو که نمی بینی هیچ ، مارو هم به فراق خودت می نشونی»

کمی تامل کرد و گفت« مادر جان، من کربلا رو برای خودم نمی خوام، برای نسل های بعدی میخوام. برای۷-۸سال اینده»

/ 0 نظر / 20 بازدید