سیره عملی امام خمینی 4

عطوفت و مهربانی

از تمام دوران جوانی یادم هست امام وقتی بعد از ظهرها می خوابیدند و در اتاقشان احیاناً مگسی دیده میشد، ایشان هیچوقت مگسها را از بین نمی بردند. لای در را باز میکردند و مگسها را یکی یکی بیرون میکردند. که این کار، گاهی دقایق زیادی طول میکشید.(راوی: زهرا مصطفوی)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید