طلبه ها ندارند...

امام در مورد استفاده از امکانات زندگی، هم راجع به خودشان و هم راجع به اهل منزل جز به قدر ضرورت استفاده نمی کردند. وقتی که ایشان در نجف بودند مانند سایر طلبه ها یخچال نداشتند. حتی راضی نشدند که شیخ نصرالله خلخالی از پول خودش برای منزل ایشان یخچال بخرد. خود امام تا دو سال با این کلمن های دستی کوچک آب می خوردند و یخچال بزرگ نداشتند و می فرموند:« طلبه ها ندارند. » پس از دو سه سال که وضع شهریه طلاب بهتر شد و همه قادر شدند که یخچال بخرند، امام فرمودند:« حالا که همه دارند شما هم بیاورید و بگذارید. »

/ 0 نظر / 7 بازدید