اجر در گمنامی

ده ماه بود ازش خبری نداشتیم. مادرش می‌گفت: «خرازی! پاشو برو ببین چی شد این بچه؟ زنده‌س؟ مرده‌س؟» می‌گفتم: «کجا برم دنبالش آخه؟ کار و زندگی دارم خانوم. جبهه که یه وجب دو وجب نیس. از کجا پیداش کنم؟»

رفته بودیم نماز جمعه. حاج‌آقا آخر خطبه‌ها گفت حسین خرازی را دعا کنید! مادرش گفت: «حسین ما رو می‌گفت؟» گفتم: «چی شده که امام‌جمعه هم می‌شناسدش؟» نمی‌دانستیم فرمان‌ده لشکر اصفهان است.

به مناسبت هشتم اسفند سالگرد شهادت حاج حسین خرازی (1365)

/ 0 نظر / 21 بازدید