ما را از مبارزه و تحریم نترسانید!!!

ما را آقاى کارتر از مبارزه نترساند، ما اهل مبارزه هستیم و لو نداشته باشیم ابزار مبارزه...

و اما قضیه اقتصاد: ما یک ملتى هستیم که به این گرسنگى‏خوردن‌ها عادت کرده‏ایم... ما روزه مى‏گیریم، ما یک وقت [=یک وعده] غذا مى‏خوریم. اگر بنا باشد که آن‌ها محاصره اقتصادى بکنند، -فرضاً که بتوانند و همه ملت‌ها تبع ایشان بشوند، و حال آن‌که این خیالى است خام، و همچو چیزى تحقق پیدا نمى‏کند! فرضاً که تحقق پیدا بکند-

ما همان جو و گندمى که خودمان در مملکت خودمان کِشت مى‏کنیم، اقتصاد مى‏کنیم، و براى خودمان همان مقدار کافى است. ما در هر هفته یک روز گوشت مى‏خوریم. گوشت خوردن خیلى چیز خوبى هم نیست. و یک وعده هم ممکن است غذا بخوریم. ما را از این چیزها این‌ها نترسانند. اگر امر دایر بشود بین این‌که آبروى ما حفظ بشود یا شکم‌مان سیر بشود، ما ترجیح مى‏دهیم که آبروی‌مان حفظ بشود، شکم‌مان گرسنه باشد.

صحیفه امام، ج‏11، ص: 39

بیانات امام روح‌الله در 19 آبان 1358 (یک سال قبل از جنگ) خطاب به نماینده پاپ و بنی‌صدر

/ 0 نظر / 20 بازدید