در نصرت خدا شک نکنید

وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چندجانبه می فرماید: « ولینصرن الله من ینصره »؛ بی گمان، بی تردید، حتماً و یقیناً خدای متعال نصرت می کند، یاری می کند کسانی را که او را، یعنی دین او را یاری کنند – وقتی خدا این را می گوید – من و شما هم می دانیم که داریم از دین خدا حمایت می کنیم. بنابراین، خاطرجمع باشید که خدا نصرت خواهد کرد.

بعد از آغاز جنگ تحمیلی هم ده ها بار – حالا اگر ریزهایش را بخواهیم حساب کنیم، بیش از این حرفها شاید بشود گفت هزارها بار، اما حالا آن رقم های درشت را آدم بخواهد حساب کند – ما نصرت الهی را دیدیم؛ کمک الهی را دیدیم. یکی اش همین آمدن اسرا بود. ما حدود پنجاه هزار اسیر پیش عراق داشتیم؛... من می گفتم سی سال طول می کشد که اسرا آزاد بشوند. خدای متعال صحنه ای درست کرد و این احمق قضیه حمله اش به کویت پیش آمد. احساس کرد که اگر بخواهد با کویت بجنگد – البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود – احتیاج دارد به این که از ایران خاطرش جمع باشد؛ این هم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی بنده. چون از این طرف جواب درستی نگرفت. بنا کرد اسرا را خودش آزاد کردن، که دیگر آنهایی که یادشان است، یادشان هست. یکهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارند می آیند؛ همین طور پشت سر هم گروه گروه آمدند تا تمام شد. این کار خدا بود. این نصرت الهی بود. و دیگر همین طور از این قضایا تا امروز.

سخنان ولی امر مسلمین امام خامنه ای در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر – ٨٨/۵/۵

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سجاد

خدا نگهش داره این سید را! اگه این سه کله پوک و اصحابشون به همین جمله اطمینان و باور داشتن اینقدر مشکل نداشتیم. خدا هدایتشون کنه! ولی حیف که اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن. حرفای آقابرا اینا خوندن یس تو گوش دراز گوشه! خدا بهش صبر بده!