وبلاگ پاکان امت

تقدیم به همه برادران شهیدم

شهردار کجاست!!!
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳   کلمات کلیدی: شهید

یک شب بارانی اطلاع دادند که سیل آمده است. ما آقا مهدی را که در آن زمان شهردار ارومیه بود خبر کردیم، افراد داوطلب به یاری آسیب دیدگان رفتند و آقا مهدی هم به سمت منطقه حرکت کرد.

همه در حال کمک بودند، با خراب شدن دیوار، سقف خانه ها فرو میریخت. در کنار یک خانه پیرزنی فریاد میزد و مردم برای بیرون آوردن اثاثیه منزلش تلاش میکردند.

در میان یاری دهندگان چشم پیرزن به آقا مهدی که سخت کار میکرد افتاد. به او نزدیک شد و گفت:خدا عوضت بدهد مادر! انشاءا... خیر ببینی! نمیدانم این شهردار کجاست. ای کاش یک ذره از غیرت و شرف شما در وجود او بود.

آقا مهدی لبخند ملیحی زد و گفت:"بله مادر، ای کاش بود!"