وبلاگ پاکان امت

تقدیم به همه برادران شهیدم

من جاسمم!!!
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢   کلمات کلیدی: طنزدفاع مقدس

یک قناسه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود اشک عراقیها رو در آورده بود ...با سلاح دوربین دار مخصوصش چند ده متری خط عراقی ها کمین کرده بود و شده بود عذاب عراقی ها.چه میکرد؟ بار اول بلند شد و فریاد زد : ماجد کیه ؟ یکی از عراقیها که اسمش ماجد بود سرش رو از پس خاکریز آورد بالا و گفت : منم ...ترق ! ماجد قبض جناب عزرائیل رو امضا کرد.دفعه بعد قناسه چی فریاد زد : یاسر کجایی ؟ و یاسر هم به دستبوسی مالک دوزخ شتافت!چند بار این کار رو کرد تا اینکه به رگ غیرت یکی از عراقیها به نام جاسم برخورد.فکری کرد و بعد با خوشحالی سلاح دوربین داری پیدا کرد و پرید رو خاکریز و فریاد زد: حسین اسم کیه ؟ ونشانه رفت اما چند لحظه ای صبر کرد و خبری نشد .با دلخوری از خاکریز سر خورد پایین .یک هو صدایی از سوی قناسه چی ایرانی بلند شد : کی با حسین کارداشت؟جاسم با خوشحالی هول و ولا کنان رفت بالای خاکریز و گفت : من جاسمم!!! با یک خال هندی بین دو ابرو خودش رو در آن دنیا دید!