وبلاگ پاکان امت

تقدیم به همه برادران شهیدم

آوینی
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٤   کلمات کلیدی: منتظر

هنوز به هر گوشه از این خاک پست که می نگری انسانی را درمی یابی که با یوسفی گمگشته رازونیاز می کند، غریبی که فارغ از غربت دنیا زیر لب زمزمه میکند:

« این بقیه الله»